Stanice technické kontroly Louny

Pondělí 6:45 - 16:30
Úterý 6:45 - 14:30
Středa 6:45 - 16:30
Čtvrtek 6:45 - 14:30
Pátek 6:45 - 12:30

Sobota

zavřeno
OPATŘENÍ OHLEDNĚ MOŽNÉHO ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

- do prostoru příjmu mají vstup pouze objednaní zákazníci ( VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ A POUZE SE ZAKRYTÝM NOSEM A ÚSTY ),po vyřízení dokladů,odevzdání klíčků vyčkejte před STK
-vaše vozidlo si převezme technik, s kterým je zakázán jakýkoliv kontakt, zákaz vstupu na linku STK a SME
-po ukončení technické prohlídky, bude vaše vozidlo vyvezeno před STK (všechny doklady budete mít ve vozidle ).
-WC v prostoru provozovny není přístupné veřejnosti.
Tato opatření byla přijata z důvodu minimalizovat možné ohrození zaměstannců i Vás.
Děkujeme za pochopení a dodržování opatření.

PŘI NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ, NEBUDE VAŠE VOZIDLO PŘIJATO K PROVEDENÍ PROHLÍDKY

Na prohlídku je potřeba se vždy objednat a to pouze telefonicky 415 653 467 , 602 489 420 nebo emailem.Osobní objednaní není povoleno z bezpečnostních důvodů.

ŽÁDÁME ZÁKAZNÍKY,ABY ZAKRYTÍ ÚST A NOSU DODRŽOVALI I VE SVÝCH VOZIDLECH MIN. 2 DNY PŘED PŘÍJEZDEM NA STK.


DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A VĚŘÍM, ŽE NÁM JDE O STEJNOU VĚC A TOU JE ZDRAVÍ NÁS A NAŠICH RODIN.

 
 
 
 
 
Vítáme Vás na stránkách společnosti STK - O. K. CAR, spol. s r.o., která od roku 1990 provozuje stanici technické kontroly v Lounech. Provádíme technické prohlídky osobních vozidel, motocyklů, přívěsných vozíků a traktorů.

STK - O. K. CAR, spol. s r.o. - stanice technické kontroly, zajišťuje technickou kontrolu vozidel, měření emisí, dovozovou prohlídku vozidel ze zahraničí a také prodej ekologických plaket do SRN.

O tom, že naše stanice technické kontroly nabízí pouze kvalitní služby, vypovídá i fakt, že vlastníme certifikát od Ministerstva dopravy ČR k provozování STK.
 
 
 
 
 

STK Louny provádí

 
 
 

Partner STK Louny

 
dekra
 
 
 
 
 
 • technické prohlídky osobních , užitkových a nákladních
  vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg
 • technické prohlídky přívěsných vozidel do celkové
  hmotnosti 3 500 kg
 • technické prohlídky všech kategorií motocyklů
 • evidenční kontroly
 
 
 
 • technické prohlídky vozidel na žádost zákazníka
  v plném rozsahu
 • technické prohlídky vozidel na žádost zákazníka
  v částečném rozsahu
 • dovozové prohlídky vozidel ze zahraničí
 • prodej ekologických plaket do SRN
 
 
 
 
 
 

Měření emisí

 
Provádíme měření emisí vozidel všech značek (motory BENZÍN, DIESEL), řízených i neřízených systémů.

Měřením emisí se rozumí kontrola částí silničního motorového vozidla. Ovlivňující tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech změřením hodnot, parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla a kontroly funkce řídicího systému motoru.

SME od 1.1.2015 má úpravy v označování nálepkami a s osvědčením o měření emisí.

 • kontrolní nálepka (zelená) , s vyznačením měsíce a roku, se na registrační značku (RZ) již nelepí
 • osvědčení o měření emisí (emisní kartička) se již nevystavuje ani nevyplňuje
 • protokol o měření emisí je nově opatřen zelenou nálepkou
 
 
 

Ceník

 
 
 
 

 
 

Kategorie vozidel

 
 
 
 
 

Rady klientům STK Louny

 

Doklady k technické prohlídkce

 
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o měření emisí

Všechny doklady je potřeba předložit v originále! Při technické kontrole u auta na leasing je potřeba vyžádat si zapůjčení originálu od leasingové společnosti.

Není potřeba, aby se k technické kontrole dostavil majitel vozidla.
 

 

Průběh technické kontroly

 
Po příjezdu předložíte doklady od vozidla, zaplatíte technickou prohlídku a u vozidla vyčkáte na vyzvání technika, který si automobil převezme. Dále pokračujete s technikem na kontrolní linku, kde budete upozorněni na zjištěné závady.

Po ukončení kontroly technik sejme z registrační značky původní červenou známku a dle výsledku kontroly vylepí novou. V technickém průkazu vozidla bude vyznačen záznam o kontrole s číslem protokolu, výsledek a doba platnosti prohlídky spolu s razítkem a podpisem technika. Dále Vám bude předán protokol o technické prohlídce.
 

 

Klasifikace závad

 
 • A lehké - neomezují způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích, zjištěné závady je dobré brzy opravit
 • B vážné - způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích je omezena na 30 dnů, s vozidlem bude potřeba znovu podstoupit prohlídku zaměřenou na zjištěnou závadu a posouzení jejího odstranění
 • C nebezpečné - vozidlo nesmí být používáno v provozu, taktéž je možno dostavit se do 30 dní k posouzení odstranění závad
 
 
 

Ekoplakety

 
Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Platnost ekoplakety je neomezená, ale je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

 
 
Rozdělení ekoplaket
 1. emisní stupeň (bez plakety)
 2. emisní stupeň (červená plaketa)
 3. emisní stupeň (žlutá plaketa)
 4. emisní stupeň (zelená plaketa)

 
Podmínky získání ekologické plakety
 • může získat vozidlo jen s přidělenou registrační značkou
 • originál technického průkazu nebo
 • v případě, že vlastníkem vozidla je leasingová společnost – originál technického průkazu nebo jeho kopii s originálem osvědčení o registraci vozidla
 • poplatek 300,- Kč
 
 
 
eko plakety
 
 
 
 
 

Kontakty na stanici technické kontroly v Lounech

 
Rybalkova 2765, 440 01 Louny
 
Rybalkova 2765, 440 01 Louny

+420 415 653 467, +420 602 489 420

stk.ok.car@iol.cz